PODMÍNKY SLUŽBY

Kontaktní informace naší společnosti: Vargyas Petfood Kft. (daňové číslo: 26616430-2-08, registrační číslo společnosti: 08-09-03062, komunální daňové číslo: HU26616430, statistické číslo společnosti: 26616430-4791-113-08). Telefon: 06 20 363 8371; e-mail: ahoj@cricksydog.cz.

 

1. Mohu OBJEDNÁVKU VRÁTIT NEBO VYMĚNIT?

Zde naleznete všechny informace o výměně zboží nebo vrácení zboží.

 

2. MOHU ZRUŠIT OBJEDNÁVKU?

Všechny objednávky jsou odeslány do 1-2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Po objednání proto nelze provádět žádné změny. Všechny žádosti o zrušení budou zváženy co nejdříve. Pokud objednávka ještě nebyla odeslána do našeho skladu, zpracujeme vaše zrušení, pokud je to možné.

Všechny e-maily týkající se zrušení musí mít v předmětu e-mailu název „zrušit objednávku“. V e-mailu uveďte své celé jméno a číslo objednávky. Storna, která nejsou provedena tímto způsobem, bohužel nelze zpracovat.

 

3. MOHU ZMĚNIT ADRESU?

Protože zpracováváme a odesíláme všechny objednávky co nejrychleji, litujeme, že po zadání vaší objednávky nemůžeme přijmout změny adresy. Všechny žádosti o změnu adresy však budou zkontrolovány co nejdříve. Pokud vaše objednávka ještě nebyla odeslána do našeho skladu, zpracujeme vaše zrušení, pokud je to možné.

Všechny e-maily týkající se změny adresy musí být označeny nadpisem „Změna adresy“ v poli „Předmět“ e-mailu. Do e-mailu uveďte své celé jméno, číslo objednávky a novou, správnou dodací adresu. Uděláme vše pro to, abychom vaše informace aktualizovali před odesláním objednávky. E-maily se změnou adresy, které nejsou takto pojmenovány, nelze zpracovat.

Bohužel, pokud dojde ke ztrátě objednávky z důvodu neúplných nebo nesprávných údajů o adrese, je nevratná. Pokud chcete novou dodávku, musíte za ni zaplatit. Pokud nám objednávku vrátíte z důvodu neúplných nebo nesprávných údajů o adrese, lze ji vrátit. Pokud chcete novou dodávku, musíte za ni zaplatit.

 

4. MOHU PŘIDAT / ODSTRANIT PRODUKT NEBO ZMĚNIT ZPŮSOB DOPRAVY

Po odeslání objednávky bohužel nemůžeme změnit způsob dopravy ani vyměnit / přidat produkty k vaší objednávce.

 

5. CO SE STANE, POKUD JE MOJE OBJEDNÁVKA V MÍSTNÍCH CELNÍCH CELECH?

Jakmile vaše objednávka projde celní kontrolou, je povinností kupujícího / zákazníka kontaktovat místní celní orgány a zajistit celní odbavení. Bohužel nemůžeme kontaktovat celníky ani objednávky vrácení peněz, které místní celní orgány odmítnou a vrátí nám. V případě potřeby ke každé objednávce přiložíme všechny potřebné celní dokumenty.

 

6. POŠTOVNÉ / DOPRAVA

Pokud je váš balíček označen jako „doručen“ místní poštou, ale fyzickou zásilku jste ještě neobdrželi, je na zákazníkovi, aby se s řešením problému obrátil na místní poštu. Pokud místní pošta a zákazník nemohou nesrovnalost vyřešit, nejsme povinni objednávku vrátit ani znovu odeslat. Samozřejmě vás však podpoříme, abychom s vámi mohli situaci vyřešit.

 

7. MOŽNOSTI PLATBY ZA OBJEDNANÝ PRODUKT

7.1 Zákazník si může vybrat z následujících platebních možností:

Jednoduché platby Stripe

Dobírka

7.1 Platba prostřednictvím Stripe

Souhlasím s používáním mých osobních údajů uložených na https://cricksydog.cz/ společností Vargyas Petfood Kft. (DIČ: 26616430-2-08, výpis z obchodního rejstříku: 08-09-03062, DIČ: HU26616430, statistické číslo: 26616430- 4791-113-08, sídlo: 9330, Kapuvár, Osli u. 16.) společnosti Stripe. Předávané údaje: příjmení, jméno, země, telefonní číslo, e-mailová adresa. Cíl přenosu dat: podpora služeb zákazníkům pro uživatele, potvrzení transakcí a ochrana uživatelů prostřednictvím monitorování podvodů.

Opakovaná platba bankovní kartou (dále jen „opakovaná platba“) je funkce pojištěná společností Stripe pro přijímání bankovních karet. To znamená, že v budoucnu lze zahájit nové platby s údaji poskytnutými během registrační transakce, aniž byste museli znovu zadávat údaje o bankovní kartě. Opakovanou platbu lze provést bez příspěvku (v tomto případě kupující souhlasí s opakovanou platbou během registrační transakce) nebo se souhlasem kupujícího případ od případu.

Základem opakované platby je, že se kupující na akceptačních místech (rozhraní webového obchodu nebo platební rozhraní Stripe) vyjádří, že chce opakovanou platbu použít. Je důležité vědět, že údaje o bankovní kartě neukládá Stripe, ale úvěrová instituce odpovědná za autentizaci v souladu s předpisy kartové společnosti.

Upozornění (!): Ukládání údajů o bankovní kartě probíhá v souladu s předpisy kartové společnosti. Údaje o bankovní kartě jsou v systému ukládány ověřující bankou během registrační transakce. Podrobnosti o bankovní kartě nejsou přístupné obchodníkovi ani společnosti Stripe.

Existují dvě možnosti opakované platby:

1. Jednorázové schválení (opakované): S touto možností kupující souhlasí během registrační transakce s tím, že prodejce zahájí opakovanou platbu za budoucí částky. Kupující souhlasí s tím, že jeho bankovní účet bude pravidelně strháván z předem stanovených částek.

2. Schválení případ od případu (jedním kliknutím): kupující musí schválit opakovanou transakci pro každou budoucí platbu. U této možnosti je opakovaná platba pro kupujícího pohodlnou funkcí, která se vyhne nutnosti zadávat u každé platby v budoucnu údaje o platební kartě.

O úspěšné platbě je kupující informován prostřednictvím obvyklých zdrojů pro platby klasickými bankovními kartami. Vzhledem k tomu, že v případě opakované platby s jednorázovým souhlasem nemusí kupující s konkrétní transakcí souhlasit, nepřebírá společnost Stripe žádnou odpovědnost za nesprávně nebo nezákonně zahájenou transakci obchodníkem. V případě nesprávně nebo nezákonně zahájených transakcí musí obchodník převzít odpovědnost.

7.2 V případě platby na dobírku by měla být celá kupní cena zaplacena v hotovosti doručovateli při převzetí objednaného zboží.

 

8. MÍSTO JURISDIKCE

Při obchodních jednáních s obchodníky a právnickými osobami podle veřejného práva je Salzburg dohodnut jako místo jurisdikce pro všechny právní spory o tyto podmínky a jednotlivé smlouvy uzavřené podle jejich platnosti.

 

9. ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

Jsme oprávněni jednostranně měnit tyto Všeobecné podmínky – pokud jsou uvedeny do smluvního vztahu se zákazníkem – v rozsahu nezbytném k odstranění následných narušení rovnocennosti nebo k přizpůsobení se změněným právním nebo technickým rámcovým podmínkám. O úpravě budeme zákazníka informovat oznámením obsahu změněných předpisů. Změna se stane součástí smlouvy, pokud zákazník nevznese námitku proti zahrnutí do smluvního vztahu písemně nebo v textové podobě do šesti týdnů od obdržení oznámení o změně.

 

10. DOLOŽKA O ODDĚLITELNOSTI

Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy, včetně těchto ustanovení, byla nebo by se stala neúčinnými úplně nebo zčásti, nebo pokud by smlouva obsahovala nepředvídanou mezeru, platnost zbývajících ustanovení nebo částí těchto ustanovení zůstává nedotčena. Místo neúčinných nebo chybějících ustanovení platí příslušné zákonné předpisy.

 

11. Ustanovení týkající se webové stránky cricksydog.hu

Překlad a zdroj: Informace zveřejněné na tomto webu jsou překladem obsahu dostupného na maďarské verzi webové stránky cricksydog.hu. Texty, které zde vidíte, jsou kompletním překladem maďarské verze cricksydog.hu.

Aktualizace: Náš tým se vždy snaží zajistit aktuálnost informací, aby obsah zobrazený na přeloženém webu odpovídal nejnovějším verzím dostupným na cricksydog.hu. Nicméně kvůli časovým rozdílům mohou vzniknout menší nesrovnalosti.

Hlášení chyb: Pokud si všimnete chyby nebo nepřesnosti v obsahu, informujte nás, prosím. Přesto, v případě jakýchkoli kontroverzí nebo rozdílů v interpretaci, oficiální a rozhodující informace poskytuje maďarská verze webové stránky cricksydog.hu.

Informování: Pro nejnovější a nejspolehlivější informace navštivte přímo webovou stránku cricksydog.hu.

Hlavním cílem těchto ustanovení je zajistit, aby byli uživatelé informováni: i když se snažíme zajistit kvalitu a přesnost překladů, oficiální a rozhodující informace vždy poskytuje maďarská verze webové stránky cricksydog.hu.

Nezávisle ověřeno
3333 recenze